Info

Plan och riktlinjer

ASHR är avelsorganisation för rasen Angloarab i Sverige

För information om

Hingst- och storeglementen samt

Stamboksreglemente för Angloarab

se ASHR:s webbsida  www.ashr.se.

...............................................................................

Äldre information

Angloaraben och fälttävlan

Angloarabrasen och fälttävlan (Bilaga i Breeding News for Sport horses, september 2009)

Angloaraben och distansritt

Angloaraber på tävlingsbanorna

Angloaraben som förädlare

Angloarab i ridponnyavel

Arabgalopp samt arabgaloppörer omskolade till distanshästar

Eldorado ox har många galopp- och distansmeriterade avkommor

Angloaraber med hög arabprocent

...............................................................................

Anglohingstar födda mellan 1937–2002.
Bild, härstamning samt inavelsprocent.


Godkända hingstar med angloinslag
som används i Tyskland


...............................................................................

Index för franska angloaraber 2007

Utdrag ur den franska stambokenför angloarabiska hästar och angloarabiska korsningshästar

C.I.A.A-möte i Tarbes, Frankrike – oktober 2007

Om C.I.A.A. – den internationella angloarabföreningen

Samarbete med D.S.A.H. i Danmark

Hispanospansk angloarab

Angloarabveckan i Pompadour 2006

...............................................................................


Styrelsen/registraturen
Import av semin från andra länder (2009)
Ekonomi 2008. (pdf)
Verksamhetsberättelse 2008. (pdf)
Verksamhetsplan 2009. (pdf)
Exempel på fullmakt (word)
Var finns SAAF:s medlemmar?. Se karta 1 och karta 2.

Nyheter i SAAF:s premieringsreglementen – november 2008
Utdrag ur SAAF Plan och riktlinjer angående stamboken – november 2008
SAAF:s register och stambok i grafik – november 2008

Info från registraturen 2007redovisning av avkommor efter Stubin, Marabou och Phaèton.
Styrelsen informerar från augustimötet 2007 och danska riksutställningen
Styrelsen informerar om året 2007 – 19 mars
Protokoll årsmöte 20072 februari
Verksamhetsplan 2007

...............................................................................

Statens Jordbruksverk
(externa länkar)
Information om in- och utförsel – hästdjur (pdf)
Information om införsel – sperma, ägg och embryon (pdf)
Spermainport tillägg och ändringar (pdf)

Djurunderlag
Djurunderlag: Plan- och riktlinjer
– inlämnat till SJV september 2007

...............................................................................

Svenska Hästavelsförbundet

(externa länkar)
SH:s reglemente för hingstar i avel 2008 (pdf)
SH:s avelsvärderingsreglemente – ston och unghästar 2008 (pdf)

...............................................................................

Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen
(externa länkar)
ASVH:s 3-års test – bedömningsreglemente, 2008 (pdf)
ASVH:s kvalitetsbedömning – 4-åriga hästar och 5-åriga fölston, 2008 (pdf)

----------------------------------------------------------------

Regler: Forum och Gästbok

----------------------------------------------------------------