Kontakt med styrelsen och funktionärer

ORDFÖRANDE:
Britt Hultman-Breitner
Grundläggargatan 4
693 34 DEGERFORS
0586-43712, 0706-123468


.............................................................................

LEDAMOT, VICE ORDFÖRANDE:
Catherine Löfström
Nedergård 120

865 91 ALNÖ
060-55 83 93
070-524 46 76


..............................................................................

LEDAMOT, SEKRETERARE:
Therese Björklund
Mobergsgatan 6
722 20 VÄSTERÅS
070-5739595


...............................................................................

LEDAMOT, KASSÖR:
Gudrun Gustavson
N Malforsvägen 13
590 72 LJUNGSBRO
013-650 75, 0708-650 750...............................................................................

LEDAMOT:
Alicia Holmén
Gälbo 52
756 51 UPPSALA
0586-43712, 0706-123468


...............................................................................

LEDAMOT:
Denise Bohlström
Bergslagsgatan 16
733 31 SALA
073-0984077
denise.bohlstrom@angloarab.se
...............................................................................

LEDAMOT:
Therése Wester
Kvarnvägen 20
555 92 JÖNKÖPING
0708-442120
therese.wester@angloarab.se

...............................................................................

SUPPLEANT:
Agnetha Grundtman Ogeheim
Högtorp 2

640 31 MELLÖSA
0157-60059


...............................................................................

REVISOR:
Ann Gyllenswärd
Ekesås
355 92  VÄXJÖ
0470-602 60

072-552 26 69


...............................................................................

REVISOR:
Agneta Segerström
Björkbacken
Bäckåsen
642 96 MALMKÖPING
0157-21494

...............................................................................

REVISOR SUPPLEANT:
Anki Björklund
VÄSTERÅS...............................................................................

VALBEREDNING, SAMMANKALLANDE:
Lena Gävert
Hinderstorp Pl 202
716 94 MULLHYTTAN
0585-43272, 0768-44 01 55...............................................................................

VALBEREDNING, SUPPLEANT:
Camilla Björklund
Gesala
725 94 VÄSTERÅS


...............................................................................

VALBEREDNING, SUPPLEANT:
Vakant
...............................................................................
AVELSKOMMITTÉ:

Ann Gyllenswärd
Ekesås
355 92  VÄXJÖ

0470-602 60

...............................................................................
Therese Björklund
Mobergsgatan 6
722 20 VÄSTERÅS
070-5739595

...............................................................................

Lena Gävert
Hinderstorp PL 202
716 94  MULLHYTTAN
0585-432 72, 0705-37 47 17 

...........................................................................

OMBUD SH:
Lena Gävert
Hinderstorp PL 202
716 94  MULLHYTTAN
0585-432 72, 0705-37 47 17 

...............................................................................

STYRELSEREPRESENTANT FÖR SAAF I ASHR:
Therese Björklund
Mobergsgatan 6
722 20 VÄSTERÅS
070-5739595

...............................................................................

PERSONLIG SUPPLEANT TILL ASHR
Britt Hultman-Breitner
Grundläggargatan 4
693 34 DEGERFORS
0586-43712, 0706-123468...............................................................................

ANGLONYTT:
Gudrun Gustavson
N Malforsvägen 13
590 72 LJUNGSBRO
013-650 75, 0708-650 750...............................................................................

MATERIALFÖRVALTARE:
Anki och Therese Björklund

Anki Björklund
VÄSTERÅS


Therese Björklund
Mobergsgatan 6
722 20 VÄSTERÅS
070-5739595................................................................................
Registrator och stamboksförare, passfrågor:
Lena Gävert
Hinderstorp Pl 202
716 94 MULLHYTTAN
0585-43272, 0768-440155...............................................................................

TÄVLINGSCHAMPIONATET:
Therese Björklund
Mobergsgatan 6
722 20 VÄSTERÅS

Tävlingschampionatet är till för ekipage som tävlar på lokal o regional nivå, i alla dicipliner.

Hur gör man för att vara med?
Du skickar själv in resultaten (tävlingsdatum, plats, nivå , placering - bifoga gärna resultatlistan) till Therese Björklund.


Nationella klasser eller resultat i unghästchampionat ingår inte då dessa hästar  är föremål för andra utmärkelser. Har din anglo tävlat på nationell/internationell nivå så berätta det för oss, det vill vi gärna veta!

Hör också av dig om du gjort något speciellt med din häst.