Sammanfattning av hingstreglementet

Läs hela SH:s Hingstreglemente. (Fullständig version i pdf).

• Hingsten ska vara friröntgad avseende osteochondros i has- och knäleder (bak). Röntgenbilderna får vara tagna tidigast den 1/7 det år hästen fyller 2 år.


• 10-gradig skala används vid bedömningen. Hingsten mäste erhålla minst 23 poäng på de tre första delmomenten, ingen siffra får vara lägre än 7, för att gå vidare till bruksprov.

• För arabhingst är önskvärd mankhöjd 155 cm, för anglo- och fullblodshingst minst 160 cm.

• För hingstar med löpmeriter anpassar Avelsvärderingsnämnden, AVN, individprövningen efter ålder, meriter och utbildningsståndpunkt.


KVALITETSKLASSER

Klass I: 38–50 poäng (50-poängs skalan)
Klass I: 45–60 poäng (60-poängs skalan)

Klass II: 35–37 poäng (50-poängs skalan)
Klass II: 42–44 poäng (60-poängs skalan)

Klass III: 30–34 poäng (50-poängs skalan), godkänns endast med prestation.
Klass III: 41 poäng (60-poängs skalan), godkänns endast med prestation.


Kasserad: 29 och lägre (50-poängs skalan)
Kasserad: 40 och lägre (60-poängs skalan)


BEDÖMNING AV KVALITETSKLASS
Bedömning för 3-årinar
Exteriör: typ, huvud–hals–bål, extremiteternas korrekthet och dess rörelser, skritt och trav vid hand, lösgalopp. Maxpoäng 60.
Löshoppning: Teknik och förmåga. Maxpoäng 20.
Gångartsprov under ryttare: Skritt, trav och galopp i båda varven. Maxpoäng 40.


Bedömning för 4-åringar
Exteriör: typ, huvud–hals–bål, extremiteternas korrekthet och dess rörelser, skritt och trav vid hand, lösgalopp. Maxpoäng 60.
Uppsutten hoppning: Teknik och förmåga samt temperament. Maxpoäng 20.
Gångartsprov under ryttare: Skritt, trav och galopp och allmänt intryck. Maxpoäng 40.


BRUKSPROV LÖSHOPPNING
3-åringar: Minimum höjd 1,20 meter, max 1,30 meter. Godkänd hoppning: lägst klass II och ingen delpoäng under 6.

4-åringar: Höjd 1,10 meter, bana med 5-6 hinder. Godkänd hoppning: lägst klass II och ingen delpoäng under 6.

GÅNGARTSPROV
Hingstar 3 år och äldre: Hingstarna poängbedöms ridna i skritt, trav, galopp och betygssätts också för allmänt intryck. Skalan är 10-gradig. För godkännande krävs klass I och ingen delpäng får vara under 6.
-----------------------------------------------
6 år och äldre med egna prestationer
Hingstar 6 år och äldre med meriter behöver inte visas löshoppade eller i uppsutten hoppning.

De skall visas exteriört. De tre första bedömningsgrupperna ska resultera i lägst 23 poäng och ingen delpoäng får vara under 7.

För skritt, trav och galopp ska betyget lägst vara 6 på varje bedömningsgrupp.