Rapporter, resultat och referat

----------------------------------------------------------------

TÄVLINGSCHAMPIONAT

Tävlingschampionat för Angloaraber 2017

Tävlingschampionat för Angloaraber 2016

Tävlingschampionat för Angloaraber 2015

Tävlingschampionat för Angloaraber 2014

Tävlingschampionat för Angloaraber 2013

Tävlingschampionat för Angloaraber 2012

Tävlingschampionat för Angloaraber 2011

Tävlingschampionat för Angloaraber 2010

Tävlingschampionat för Angloaraber 2009

Tävlingschampionat för Angloaraber 2008

----------------------------------------------------------------

ÅRETS ANGLO
(1997 – )

----------------------------------------------------------------

RIKSUTSTÄLLNING


Angloriks/avelsvärdering 2021

Ingen Angloriks/avelsvärdering 2020 pga coronapandemi

Angloriks/avelsvärdering 2019

Angloriks/avelsvärdering 2018

Angloriks/avelsvärdering 2017

Angloriks/avelsvärdering 2016

Avelsvärdering Ekesås gård 2016

Angloriks/avelsvärdering 2013

Angloriksutställning 2010 i korthet

Angloriksutställning 2008
– 30-års jubileum, Halmstad

40-års jubileum med riksutställning
– Vilhelmsborg i Danmark, 2007

Angloriksutställning 2006

Angloriksutställning 2004

Angloriksutställning 2002


----------------------------------------------------------------

BLUP

Fullblodshingstar med BLUP-index (Januari 2009)

----------------------------------------------------------------

ARTIKLAR

Artiklar – publicerade i dags-, magasins- eller webbtidningar

Artiklar i AngloNytt – SAAF:s medlemstidning

----------------------------------------------------------------


FOTON

Angloaraber och hingstar som haft anglolicens
Fotki.com, album: KarLu

Bilder från förr – angloaraber som gått ur tiden

Johanna Lagnevalls foton från Angloriks 2008, djuplänk.

Matilda Anderssons foton från Angloriks 2008, djuplänk.

----------------------------------------------------------------


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi tar emot rapporter från tävlings-, premierings-, utställnings- och avelssammanhang. Även andra aktiviteter välkommnas. Hit kan du också rapportera om ditt sto fått föl. Och tipsa gärna om angloaraber som uppmärksammats i media.

Du rapporterar händelser och resultat till:

Texter och bilder för publicering på webb.
Gudrun Gustavson,ansvarig för webbsidan.Texter och bilder till medlemstidningen AngloNytt

Textmaterial och bilder skickas via post eller mejl till Maria Molin och Britt Hultman-Breitner som ansvariga för AngloNytt.

Maria Molin
3264 Svensbol

681 96  KRISTINEHAMN
0551-60418
0706-990377

 

Britt Hultman-Breitner
Grundläggargatan 4
693 34 DEGERFORS
0586-43712, 0706-123468