Procentsatser och register

Sporthäst
Angloaraben är främst tänkt som en sporthäst i framförallt fälltävlan och hoppning men även för dressyr då gångarterna är viktiga inom rasen. Beroende på vilka kombinationer som görs kan en anglo variera något i utseende och även i storlek. Anglon bör minst uppnå en mankhöjd på 155 cm, men mest eftertraktade är individer över 160. SAAF ser helst att avkommorna håller ungefär 162-168 centimeter i manköjd.

• Genom åren har föreningen noterat att de individer som lyckats bäst prestationsmässigt i olika grenar är avkommor till franskimporterade ston.

• För att producera bästa möjliga avkomma bör man i första hand använda hingstar som är avelsvärderade och godkända för angloavel.

...............................................................................

Arab x fullblod
Även några förstagångskorsningar har fallit väl ut. Ofta används en arabhingst på fullblodssto för att få upp mankhöjden. Även det omvända är möjligt, dvs fullblodhingst används till arabsto. Det är då lämpligt att använda ett större arabsto så att avkomman blir minst 155 cm. Tillför då gärna en fullblodshingst med storlek, hoppförmåga och bra grundgångarter.

...............................................................................

25 % ox (arab) – anglon med minst 25 % arabblod registreras i sektion I
Det går även att betäcka arab-, fullblods- eller angloston med anglohingstar för att producera anglos. Dessa blir mer homogena än vad förstagångskorsningar tenderar att bli.

Hingsten Kilroy som mäter 160 cm i mankhöjd och har 50 % ox-blod. Med arabsto får avkomman 75 % ox och med fullblodssto 25 % ox. Dessa avkommor registreras i angloföreningens sektion I.

• Sektion I (endast fullblodsraser) skrivs *AA* i registraturen

...............................................................................

Även lägre än 25 % ox är tillåtet = *AC* resp AC
Även avkommor som har lägre procentsats än 25 % ox-blod registreras i sektion I eller II. Ett exempel:
Hingsten Business som mäter 167 cm i mankhöjd innehåller 29,01 % arabblod. Han kan användas på rena fullblodsston. Avkommorna får då 14,505 % ox-blod. Avkommorna registreras i sektion II som AC (Anglo-arab de Complement). Business kan även användas på renrasiga arabston, avkommorna får då 62,5 % arabblod och placeras i sektion II som AA. Om arabston ska användas i angloavel rekommenderar föreningen de större individerna, från 152 och uppåt.

• AC – Anglo-arab de Complément, mindre än 25 % ox...............................................................................

Sektion I och II
Hästar som registreras in i sektion I har endast kombinationer av engelskt fullblod, arabiskt fullblod eller angloarabiskt fullblod
• De hästar i sektion I som innehåller minst 25 % ox-blod betecknas *AA* (angloarab) i samband med stambokföring.
• De avkommor i sektion I som har lägre än 25 % ox-blod betecknas *AC*,vilket står för Anglo-arab de Complement och innebär att andelen arabblod i hästen understiger 25 %.

Hästar som registreras in i sektion II har kombinationer av sektion I samt tidigast i sitt fjärde härstamningsled maximalt en förfäder (dvs 1/16-del) av annan ras, dock ej kallblod, arbetshäst, ponny, cob eller okänd.

• De hästar i sektion II som innehåller minst 25 % ox-blod betecknas AA (angloarab).
• De avkommor i sektion II som har lägre än 25 % ox-blod betecknas AC,vilket står för Anglo-arab de Complément och innebär att andelen arabblod i hästen understiger 25 %.

• AA = anglo-arabe, angloarab
• Sektion I skrivs *AA* i registraturen
(endast fullblodsraser)
• Sektion II skrivs AA i registraturen


...............................................................................

AC, Anglo-arab de Complement
AC (AC-registret) – andel arabiskt fullblod är mindre än 25 %. Benämnes i registraturen som Anglo-arab de Complement (angloarab komplement).

Självklart kan angloston tillföras både arab-, fullblods- och anglohingst. SAAF har genom fryst semin tillgång till sperma från de tidigare verksamma hingstarna i halvblods- och angloavel Shiva du Loup (30,62 % ox), mankhöjd160 cm och Phaèton (32,33 % ox), mankhöjd 164 cm.

• AC – Anglo-arab de Complément, mindre än 25 % ox
• DSAA-registret = angloarabiskt halvblod (korsningsregister)


...............................................................................

Avkommor efter icke godkända hingstar
De förekommer även avkommor efter icke godkända hingstar. Dessa avkommor registreras också i vårt register, men avkommorna efter icke godkända hingstar kan inte bli stamboksförda. Avkommorna lämnar inte heller i sin tur stamboksberättigade avkommor.

• Avkomma efter icke godkänd hingst – skrivs inte in i stamboken
• Inte heller avkommor skrivs in i stamboken om modern är efter icke godkänd hingst, även om avkommorna är efter anglogodkänd hingst

...............................................................................

Shagya
Det händer även att shagya-araber används i angloavel. En fullblodshingst kan användas på ett shagyasto, eller tvärt om. Avkomman registreras då i sektion II-registret och shagya-delen räknas i detta avseende som 50% arabiskt fullblod enligt internationella regler (C.I.A.A.), såvida det inte härstamningsmässigt går att ge en högre arabandel.
Även avkommor med halvblodsinslag som har högt fullblodsandel kan hamna i detta register. Ofta handlar det om avkommor till Selle Francais-hingstar som har hög andel fullblod eller angloblod.

• Angloaraber med shagya i härstamningen tillhör Sektion II dvs betecknas AA.

...............................................................................

Selle Francais
Som exempel kan nämnas att anglostoet Kon-Tiki (62,5 % ox) efter Business har tillförts Selle Francais-hingsten Jaguar Mail som har minst 83,90 procent fullblodsinslag. Avkomman blir registrerade i Sektion III (AACR-registret) som är ett förregister till anglo. Men avkomman i sin tur lämnar hästar som kan registreras i sektion II.

Till exempel är Qougar du Doral efter Jaguar Mail registrerad som angloarab. Qougar du Doral är född 2004, han är undan anglostoet Vanille Fraise M (e. African Joy xx – u. Melodie x  e. Le Hardy xx).

• AC – Anglo-arab de Complement, mindre än 25 % ox (skrivs AAC i Frankrike)
• DSAA-registret = angloarabiskt halvblod (korsningsregister), mindre än 25 % arab
• Sektion II skrivs AA i registraturen

...............................................................................

Sektion III, anglo-korsningar
Sektion III är ett register för hästar som innehåller minst 50 % angloblod. De övriga blodet får dock inte bestå av arbetshäst, kallblodsras, ponnyras, cob eller okänd. Även hästar som är ponnymått registreras som anglo.

• Sektion III = anglokorsningar, minst 50 % angloblod.
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------


SAAF:s register och stambok i grafik----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
ÖVERSÄTTNINGAR OCH BENÄMNINGAR
AA – anglo-arabe, angloarab
AC – Anglo-arab de Complement, mindre än 25 % arab
DSAA-registret = angloarabiskt halvblod, (korsningsregister)
PS – pur sang, engelskt fullblod
AR – arabe, arabiskt fullblod

ShA – shagya-arab
SF – Selle Francais
...............................................................................
*AA* och *AC* – tillhör Sektion I (endast fullblodsraser)
AA och AC – tillhör Sektion II
AC  – Anglo-arab de Complément, mindre än 25 % ox-blod
----------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------

Anglohingstar i Frankrike –
Association Nationale Anglo-Arabe

På Angloarab.se finns länkar till anglohingstar godkända i Frankrike. (Även en äldre sida med anglohingstar  godkända i Frankrike 2009). Hingstarnas härstamningen, mankhöjd och procentsats anges. Varje hingst har försetts med en djuplänk till sin egen sida på Association Nationale Anglo-Arabe, France. På den externa sidan visas bilder på hingstarna. Klicka på bilderna för att se bilden i större format.

Association Nationale Anglo-Arabe, France hittar du över 100 godkända anglohingstar. I PDF-filer finns härstamning i 2–3 led. Även vilken sektion hingsten tillhör anges dvs AA, *AA* eller AC.
----------------------------------------------------------------


Avelshingsten Kilroy x
(50 % ox) är en så kallad förstagångskorsning. Modern är engelskt fullblod och fadern B-premierade arabhingsten Danser. Kilroy mäter 160 cm i mkh. Kilroy har placeringar i medelsvår dressyr. Kilroy tillhör Sektion I, *AA*.


Esteve x (36,59 %), sto, brun, e. Shiva du Loup x FR – u. Impala Creusoise x FR e. Vote-Bien x FR. Foto: Malin Johansson. Esteve har franskimporterade föräldrar. Uppfödare: Uppfödare: Torsten Gårdlund, Lyngby Stuteri, Genarp.


Sektion I. Jodie x (25 % ox), sto skimmel född 1998 e. Blue Grenadier 818 GB – u. Jolene x (50 % ox) e. Pargos ox. Uppfödare och ägare: Gudrun Gustavson, Ljungsbro, Östergötland. Foto: Kenth Konradsson, juli 2009.


Mörkbruna stoet Hägnens Aniara x (62,5 % ox) är efter arabhingsten Zamiar som tävlades i S:t George dressyr. Modern är Elit-premierade anglostoet Sheila (25 % ox), e. Stove Friend xx – u. Tebe x (50 % ox)  e. Bilbao ox. Hägnens Aniara är registrerad i Sektion I, *AA*.


Avelshingsten Business x (29,01% ox) är efter SM-segraren i fälttävlan 1992 Stubin x. Modern är ett franskfött anglosto. Business mäter 167 cm i mkh. Hingsten har tävlat med placering i Svår fälttävlan både i Sverige och utomlands. Business 1102, Sektion II, AA – AB-premierad för angloavel.


Princess Penny Lane x (14,505 % ox) är efter fälttävlanshingsten Business och undan ett fullblodssto som tävlat i galopp. Princess Penny Lane har bedömts med 24 poäng på fölbedömning.

AC – andel arabiskt fullblod är mindre än 25 %. Benämnes i registraturen som Anglo-arab de Complement (angloarab komplement).


Angelita H x
(12,5 % ox), sto brun född 1995 (e. Bold Irish xx 793 – u. Sheila x e. Stove Friend xx). AC – Anglo-arab de Complement (mindre än 25 % arab).


Anglostoet Setif
(75 % ox) är efter AB-premierade arabhingsten Mustang 839. Modern är en
förstagångskorsning där pappan är arab och modern engelskt fullblod. Setif mäter 155 cm i mkh. Setif tillhör Sektion I, *AA*.


Bruna anglostoet Born To Be Bright
(62,5 % ox), e. Elcatero ox 913 – u. Morning Victory x e. Wildvogel xx. Born To Be Bright mäter 157 cm i mkh, hon finns i Sektion I, *AA*.


Zalmiyac x (25 % ox) svart hingst född 2002, mankhöjd 163 cm, (e. ComeFast 1003 xx – u. Rebecca x e. Danser ox). Zalmiyac är registrerad i Sektion I, *AA*. På Angloriks 2008, tilldelades Zalmiyac utställningens högsta delpoäng – 10 poäng på typ. Exteriörpoäng: 46, klass I.


Dansk import. Tantième x (45,16 % ox), sto skimmel född 1996, (e. Espoir de L´alaric x – u. Tabaska Barn x e. Midas ox). Tantième x blev Brukschampion på Angloriks 2008 och 2004. Mor till Bästa Unghäst på Angloriks 2008.


Förstagångskorsning. Modern engelskt fullblod, fadern arab. – Miss Pride x (50 % ox), sto fux (e. Eldorado ox 831 – u. Miss Keegan x e. Samedi DEN). Uppfödare: Stig Troedsson. Ägare: Louice Troedsson. Stopremiering i Kalmar: 8,9,7,9,7 poäng, Klass I.


Förstagångskorsning. Dark Lady x (50 % ox), skimmel sto (e. Eldorado ox 831 – u. Svarta Maja xx e. Toe Hold xx). Uppfödare: Lena Bengtsson, Stensnäs Anglostuteri.


Amazing Grace x (25 % ox), sto brun född 2002 (e. Kilroy 9801 – u. Road Block xx e. Warpath xx), mkh: 167 cm. Uppfödare: Lena Bengtsson, Stensnäs Anglostuteri.