Kontakt med styrelsen och funktionärer

ORDFÖRANDE:
Therése Hatava
Ed Hallagård 3
561 92 HUSKVARNA
0736-237370
therese.hatava@angloarab.se
.............................................................................

LEDAMOT, VICE ORDFÖRANDE
Catherine Löfström
Nedergård 120

865 91 ALNÖ
060-55 83 93
070-524 46 76

..............................................................................

LEDAMOT, SEKRETERARE:
Tyra H Henningsson
Mörby Sörgården 7
545 90 TÖREBODA

0766-330638
tyra.henningsson
@angloarab.se
..............................................................................

LEDAMOT, KASSÖR
Gudrun Gustavson
N Malforsvägen 13
585 72 LJUNGSBRO
013-650 75, 0708-650 750


...............................................................................

LEDAMOT:
Stina H Henningsson
Mörby Sörgården 7

545 90 TÖREBODA
0739-602263
stina.h.henningsson@angloarab.se
..............................................................................

LEDAMOT:
Linda Åkerlund
Söravägen 47

184 37 ÅKERSBERGA
linda.akerlund@angloarab.se
..............................................................................

LEDAMOT:
Ebba Ohlsson
Hammarvägen 29G
731 12 KOLSVA
ebba.ohlsson@angloarab.se
..............................................................................

SUPPLEANT:
Alicia Gävert
Silvervägen 21
632 34 ESKILSTUNA
0730-688504
..............................................................................

SUPPLEANT:
Britt Hultman-Breitner
Grundläggargatan 4
693 34 DEGERFORS
0586-43712, 0706-123468

..............................................................................

REVISOR:
Ann Gyllenswärd
Ekesås
355 92  VÄXJÖ
0470-602 60

072-552 26 69

...............................................................................
REVISOR:
Stefan Holmén
Hinderstorp Pl 202
716 94 MULLHYTTAN

stefan.holmen@angloarab.se 
...............................................................................
REVISOR
SUPPLEANT:
Tommy Einarsson
VÅLBERG
tommy.einarsson@angloarab.se
...............................................................................

VALBEREDNING, SAMMANKALLANDE:
Lena Gävert
Hinderstorp Pl 202
716 94 MULLHYTTAN
0585-43272, 0768-44 01 55


...............................................................................

VALBEREDNING, SUPPLEANT:
Vakant
...............................................................................

AVELSKOMMITTÉ:

Ann Gyllenswärd
Ekesås
355 92  VÄXJÖ

0470-602 60

...............................................................................
Therése Hatava
Ed Hallagård 3
561 92 HUSKVARNA
0736-237370
therese.hatava@angloarab.se
..............................................................................
Lena Gävert
Hinderstorp PL 202
716 94  MULLHYTTAN
0585-432 72, 0705-37 47 17 

...........................................................................

OMBUD SH:
Therése Hatava
Ed Hallagård 3
561 92 HUSKVARNA
0736-237370
therese.hatava@angloarab.se

...............................................................................

STYRELSEREPRESENTANT FÖR SAAF I ASHR:
Gudrun Gustavson
N Malforsvägen 13
585 72 LJUNGSBRO
013-650 75, 0708-650 750


...............................................................................

PERSONLIG SUPPLEANT TILL ASHR
Therése Hatava
Ed Hallagård 3
561 92 HUSKVARNA
0736-237370
therese.hatava@angloarab.se
...............................................................................

ANGLONYTT:
Gudrun Gustavson
N Malforsvägen 13
585 72 LJUNGSBRO
013-650 75, 0708-650 750


...............................................................................

MATERIALFÖRVALTARE:

Tyra H Henningsson
TÖREBODA

...............................................................................
REGISTRATOR OCH STAMBOKSFÖRARE,
PASSFRÅGOR
Lena Gävert

Hinderstorp Pl 202
Hinderstorp Pl 202
716 94 MULLHYTTAN
0585-43272, 0768-440155
registrator.angloarab@ashr.se
...............................................................................