Bli medlem

Medlemsinformation

Årsavgift 2022
• Enskild medlem 300 kronor.
• Familj 450 kronor.

Betalas in på plusgirokonto: 440 23 62– 0
Skriv namn, adress, telefonnummer och mailadress på inbetalningskortet i meddelandefältet. OBS! Detta måste också göras om du betalar över nätet.
Skriv på inbetalningskortet vad betalningen avser.

...............................................................................

Tidningen AngloNytt
Medlemsinformation i form av en digital medlemstidning
utkommer 1-2 gånger per år.

Skriv ner din adress och telefon och eventuell mailadress
och skicka din anmälan nu!

Material till AngloNytt skickas till:
Textmaterial och bilder skickas via post eller mail till Gudrun Gustavson som ansvarig för AngloNytt.

Gudrun Gustavson, N Malforsvägen 13, 585 72 LJUNGSBRO


...............................................................................