PROPOSITION

För

Svenska Angloarab Föreningens och

Svenska Shagya-Arabföreningens

 

jubileumsRIKSUTSTÄLLNING

2-3 augusti 2008

plönningegymnasiet

 

Svenska Angloarabföreningen och Svenska Shagya-arabföreningen inbjuder till gemensam nordisk jubileumsutställning öppen för hästar från Sverige, Danmark och Norge lördagen och söndagen den 2-3 augusti 2008 då föreningarna firar sina 30- respektive 20-årsjubileer.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                      

 

 

 

Plönningegymnasiet är Sveriges största utbildningsplats för ridsport, trav och galopp och utbildar många elever från de nordiska grannländerna. Anläggningen erbjuder ridhus och bra boxplatser samt boende i vandrarhem. Boka in helgen i din kalender redan nu!

 

Såväl hingstar som ston av raserna shagya-arab, angloarab, engelskt och arabiskt fullblod är välkomna. Det kommer att vara sto- och unghästpremieringar, bedömningar av exteriör, gångarter och hoppning mm. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig att få en bra bedömning av din häst.

 

Hästarna kommer att bedömas av Walter Huber, Tyskland och Mari-Ann Barkewall, Sverige.

 


Presentation av domarna

 

Walter Huber

 

 
Textruta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Walter Huber (till vänster på bilden ovan) är en internationellt verksam domare som är välkänd inom shagyaaveln. Walter Huber dömde vid den danska jubileumsutställningen i Århus 2007 och har mångårig erfarenhet av att döma olika raser internationellt. Han har varit uppfödare av shagya-arab och trakehner och är styrelseledamot i Internationale Shayga-Araber Gesellschaft och han arbetar aktivt för att förbättra shagyaaveln i de olika medlemsländerna. Han har inte tidigare dömt någon utställning i Sverige.

 

Mari-Ann Barkevall

Textruta:

Den nationellt verksamma domaren och premieringsförättaren Mari-Ann Barkevall har mycket bred erfarenhet som såväl exteriör-, gångarts- och hoppdomare för alla raser.  Mari-Ann Barkevall är Diplomerad Ridlärare, utbildad på Strömsholm uder den militära tiden. Mari-Ann Barkevall uttnyttjas mycket vid ridprov för 3-åringar på halvblodssidan. Mari-Ann Barkevall har tävlat i alla discipliner till och med svår nivå.

 

Uppfödning av ädla hästar har en lång tradition i familjen Barkevall. Generationers målmedvetna avelsarbete kring stofamilj nr 20 har lagt grunden till dagens framgångar där familjen Barkevall bland annat vunnit Riksutställning för halvblodsston – den eftertraktade Kungakannan – tre gånger! Familjen Barkevall var också den första framgångsrika uppfödaren som på allvar exporterade sina uppfödningar utomlands. Mari-Ann Barkevall dömde SAAFs Riksutställning 2006 och gjorde ett mycket uppskattat arbete.

Program

 

Preliminärt program lördag:

Mätning

Exteriörbedömning

Ø      Valacker 4 och äldre Shagya

Ø      Unghästar 1-3 år Shagya

Ø      Unghästar 1-2 år Anglo

Ø      Eventuella Utmärkelser (Shagya/Anglo separat och evt. gemensamt för 1-2 år)

Ø      Ston med föl Shagya inklusive premiering

Ø      Ston med föl Anglo inklusive premiering

Ø      Bästa föl respektive ras och på utställningen

Ø      Ston utan föl  4 år och äldre Shagya inklusive premiering

Ø      Hästar 3 år och äldre Anglo (alla raser)

o        3-6-åriga ston och valacker

o        7 år och äldre ston och valacker

o        3-6 åriga hingstar

o        7 år och äldre hingstar

Ø      Hingstar 4 år och äldre Shagya

Ø      Prisutdelningar BIS mm för respektive raser

 

På kvällen den 2 augusti blir det jubileumsmiddag

 

Preliminärt program söndag:

Ø      Gångartsbedömning

o        (alla raser, rasvisa utmärkelser, inklusive frivilligt ridprov för Shagya)

Ø      Hoppning (löshoppning/uppsutten hoppning)

o        (alla raser, rasvisa utmärkelser)

Ø      Dressyrryttartest (tävling för ryttaren och ryttarens inverkan på hästen)

Ø      Visa vad du kan – publiken röstar

Ø      Avkommeklass ston och hingstar (Shagya/Anglo)

Ø      Visning av hingstar deras eventuella avkommor

Ø      Unghästchampionat Anglo

Ø      Brukschampionat Anglo respektive Shagya

Ø      Visning av guldhästar och genomgång av exteriörbedöming (exempel)

Ø      MeetingChampion

 

 

 


 

Välkommen med din anmälan!
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER GÄLLANDE SShF:s OCH SAAF:s RIKSUTSTÄLLNING

Fullständig proposition med särskilda bestämmelser för respektive rasförening samt anmälningsblankett kommer att finnas på respektive hemsida i maj 2008.

 

http://www.angloarab.se

 

http://www.shagya.se

 

Anmälningsavgift och boxhyra betalas till respektive förening senast den 2 juni 2008. Anmälan gäller först sedan betalning mottagits. Ange vad inbetalningen avser.

 

För information om betalningsuppgifter se ”SÄRSKILDA BESTÄMMELSER” för respektive förening

 

Plats

Plönningegymnasiet, 310 40 Harplinge

 

Vägbeskrivning

Plönningegymnasiet ligger 15 km norr om Halmstad nära E 6. Ta av vid trafikplats 46 och kör c:a 10 km i riktning mot Harplinge. Följ vägvisare mot Plönninge. 

 

Kostnad

Kostnader för deltagande: SEK450 meetingavgift som inkluderar alla klasser som hästen deltar i.

 

Anmälan/Efteranmälan

Anmälan är bindande!

 

Anmälningstiden utgår måndagen den 2 juni 2008. Anmälan mottages i turordning där betalningsdatum räknas som anmälningsdag. Anmälan kan återtas fram till och med den 2/6.

 

Efteranmälan kan ske till och med tävlingsdagen mot en extra avgift om 150 kr per häst.

 

Anmälan till SAAF Riksutställning skall ske skriftligt (på bifogad blankett) och sändas till Lena Gävert, Hinderstorp 202, 716 94 Mullhyttan. Detta gäller även Shagyaston och hingstar som ska bedömas för angloavel. Blankett kan även hämtas hem från föreningens hemsida: http://www.angloarab.se. Gå in på Anmälan till RIKS..

 

Anmälan till SShF:s Riksutställning skall ske skriftligt (på bifogad blankett) och sändas till Kjell Jormfeldt, Ormhult 2, 340 10 Lidhult. Blankett kan även hämtas hem från föreningens hemsida: http://www.shagya.se

 

Boende

Bokas enklast på http://www.plonningevandrarhem.se/

 

Uppstallning

Bokning av boxar: Carola Åkesson, carola.akesson@tomsgroup.com,

+46(0)70-410 00 41, +46(0)430-920 83, Bivägen 24, 31235 Laholm.

Kostnader boxar: SEK350 per häst inklusive spån (extra spån kan vid behov köpas på plats). Deposition för mockning 100 kronor tillkommer på plats. Beloppet återfås vid utmockad box. Medtag eget foder.

 

Utställningstider och sekretariat
Utställning genomförs lördag 2 augusti från ca 09.00 – 17.00 och söndag 3 augusti 09.00 - 17.00. Reservation för ändringar i relation till antalet starter.

 

Sekretariatet är öppet lördag 2 augusti 08.00 t.o.m. 30 minuter efter utställningens slut samt söndag 13 augusti ca 08.00 t.o.m. 30 minuter efter utställningens slut.

 

Ankomst till utställningsplatsen

Anmälan om ankomst sker i sekretariatet. Vid anmälan ska gällande ID-handlingar (pass eller registreringsbevis) kunna uppvisas samt hästägarförsäkran skrivas på.

 

Egen risk

Uppstallning och deltagande i utställningen och övriga arrangemang sker på egen risk.


Telefon till utställningsansvariga:

SAAF: Maud Delling 0735-349595, Ann Gyllenswärd 0706-993309, Lena Gävert 0705-374717, Malin Palm 0382-30366, SHAGYA: Kjell Jormfeldt 0708-360413

 

Servering
Lunch finns att köpa under lördagen och söndagen för 50 kr inkl dryck. Även fika och godis finns att köpa.

I samband med utställningen finns försäljning av SAAF och SShF artiklar samt information från föreningarnas sponsorer.

Jubileumsmiddag

På lördag kväll hålls en gemensam jubileumsmiddag för båda föreningarna. På menyn står grillad, svensk oxfilé och potatissallad inkl vin, öl eller läsk/vatten. Kostnad 180 kr/person. Barnmeny med korv och potatissallad samt dricka kostar 50 kr/person. Middagen betalas i samband med anmälan.

Paketauktion kommer att hållas efter middagen. Vi auktionerar ut paket med hemligt innehåll som dessutom är numrerade. Sedan drar vi ett av dessa nummer som vinner det STORA PRISET. Medtag paket till auktionen (värde minst 50 kr).

 

PM till utställare

PM till deltagare sänds efter den 1 juli dock senast 1 vecka före utställningen. Samt att PM läggs ut på respektive förenings hemsida: www.shagya.se och www.angloarab.se

 

Domare

Walter Huber: Exteriör, gångarter, löshoppning och hoppning

Mari-Anne Barkevall: Exteriör, gångarter, löshoppning och hoppning

Rasrepresentant för SAAF: Maud Delling

Rasrepresentant för SShF: Carina Gustafsson, Annelie Fonskov

 

Förbehåll

SShF och SAAF förbehåller sig rätten att gemensamt eller var för sig ställa in Riksutställningen vid för få deltagare och/eller att göra förändringar i genomförandet av Riksutställningen vid behov.
 


SÄRSKILDA BESTÄMMELSER GÄLLANDE SVENSKA ANGLOARAB-FÖRENINGENS RIKSUTSTÄLLNING

Betalningsuppgifter

Svenska Angloarabföreningen  

Kontonr Plusgiro:         440 23 62-0 SEK

IBAN SE07 95000099604244023620 BIC/SWIFT NDEASESS

Kontohavare:               SVENSKA ANGLOARABFÖRENINGEN

C/O Kassör GUDRUN GUSTAVSON

NORRA MALFORSVÄGEN 13

59072 LJUNGSBRO

Bankens adress är:

Nordea Bank AB

S-105 71 Stockholm

 

Kostnader
Betalning av avgifter/återbetalande av avgifter
Anmälningsavgift 450 SEK/häst och eventuell boxavgift 350 SEK/häst betalas i samband med anmälan till Svenska Angloarabföreningens postgiro 440 23 62 – 0.

Märk talongen med RIKS2008, hästnamn, registreringsnummer, klass(er) och avsändare.

 

Vid deltagande med fler än två hästar är anmälningsavgiften från och med häst nr 3 300 kronor/häst.

 

Anmälningsavgifter återbetalas med avdrag för en administrationsavgift på 150 kronor för häst som på grund av skada eller sjukdom förhindras att delta, mot uppvisande av veterinärintyg eller läkarintyg.

 

Startberättigade hästar till utställningen

Startberättigade hästar är alla hästar med

 1. en svensk härstamning godkänd för inregistrering i Svenska Angloarabföreningens Sektion I, II och III oavsett om hästen är registrerad hos SAAF, ASVH eller ASRP
 2. eller en utländsk häst med härstamning godkänd för inregistrering i det egna landets Angloarabregister.

 

Startberättigade hästar för premiering

Alla ston som är aktuella för avel av angloaraber enligt SH:s premieringsreglemente för ston och unghästar:

 1. Treåriga angloarabiska fullblodston
 2. Lägst fyraåriga angloarabiska, arabiska (inklusive shagya)

och engelska fullblodston med angloföl vid sidan

 1. Tidigare premierade ston för höjning av värdebokstav

 

Härstamningen ska vara stamboksberättigad för angloavel enligt gällande reglementen enligt SAAF Plan- och riktlinjer.

 

För att premiering ska kunna ske av domarna dvs erhållande av premieringsbokstav B eller höjning av premieringsstatus till AB, A eller ELIT för att sedan kunna införas i SAAF stambok skall anmälan ske på särskild blankett som finns i propositionen med utförlig information om egna och avkommors prestationer. Uppgifterna ska kunna verifieras.

 

 

Startberättigade hästar för visning och bedömning

Alla hästar inregistreringsbara i SAAF (Sektion I, II och III), engelska fullblodsston, arabiska fullblodsston och shagyaston liksom hingstar i dessa raser för rådgivande bedömning samt alla utländska hästar av ovanstående raser inregisteringsbara i det egna landets avelsförening.

 

Gällande premieringsreglemente

Gällande premieringsregemente för ston finns Svenska Hästavelsförbundets websida: www.svehast.se, där dels allmänna bestämmelser gäller samt bestämmelser för raskod 03 Angloarab.

 

Gällande rasföreningsreglemente

Svenska Angloarabföreningens Plan och riktlinjer som stamboks- och registerförande förening för angloarabiska hästar gällande från 2007-01-01.

 

Klassindelning

SAAF förbehåller sig rätten att slå samman klasser vid för få antal startande.

 

Exteriörklasser:

Klass

Kategori

Notering

Bedömningsskala

1

Unghästar födda 2007

 

Bedömning enligt 50 eller 60 p-skala.

2

Unghästar födda 2006 

 

Bedömning enligt 50 eller 60 p-skala.

3

Best In Show Unghäst

Ingen avgift

Av domarteamet utvalda 1- och 2 åringar. Kvalitetskrav och minimiantal startande finns.

4

Unghästar födda 2005

Delklass till Tristans vandrings-

pris

Bedömning 60p-skala (ridprov och löshoppning krävs för deltagande i championat), 50 p-skala kan erbjudas 50 p-skala kan erbjudas för enbart visning vid hand

5

Unghästar födda 2004

Delklass till Tristans vandrings-

pris

Bedömning 60p-skala (ridprov och löshoppning krävs för deltagande i championat), 50 p-skala kan erbjudas 50 p-skala kan erbjudas för enbart visning vid hand

6

Unghästar födda 2003

Delklass till Tristans vandrings-

pris

Bedömning 60p-skala (ridprov och löshoppning krävs för deltagande i championat), 50 p-skala kan erbjudas för enbart visning vid hand

7

Hästar födda 2002 och tidigare

 

Delklasser till Brukschampionaten

 

Bedömning 60p-skala (deltagande i klass 21 och 23 krävs för championat), 50 p-skala kan erbjudas för enbart visning vid hand

8

Ston med föl för premiering

 

Om 60-p skala visning lördag em

Ston med föl bedöms valfritt enligt 50p-skala eller 60-poängskala. Föl enligt 60p-skalan

9

Fölbedömning

 

60p-skalan

 


Ridklasser:

Klass

Kategori

Notering

Regler

20

Gångartsbedömning

(3-5 åringar)

Se sidan 6

Bedömning av gångarter under ryttare: medelvärde av gångarter (skritt, trav och galopp) = en siffra), Temperament och allmänt intryck (en siffra)

21

Gångartsbedömning

(6 år och äldre)

Se sidan 6

22

Löshoppning (3-åringar)/

Uppsutten hoppning

(4-5 åringar)                            

Se sidan 6

Speciellt unga ston som haft föl

Vid hoppning görs bedömning av teknik och förmåga (en siffra), Temperament och allmänt intryck (en siffra)

23

Hoppning/uppsutten

(6 år och äldre)

Se sidan 6

24

Löshoppning för 1-2 åringar (samt vid önskemål äldre hästar)

Med eller utan skriftlig bedömning.

 

Avkommeklass:

Klass

Kategori

Notering

Regler

30

 

 

 

Ston

 

Minst tre angloavkommor reg.bara i sektion I, II, III ska kunna visas

Stoet tävlar med sina avkommor. Avkommornas exteriörresultat läggs ihop. Snittet i poäng. Stoet får sin valör i plakett beroende vad avkommorna har erhållit. Utdelningen kan vara postumt

31

 

 

 

 

Hingstar

Minst tre angloavkommor reg.bara i sektion I, II, III ska kunna visas

Hingsten tävlar med sina avkommor. Avkommornas exteriör-resultat läggs ihop. Snittet i poäng. Hingsten får sin valör i plakett beroende vad avkommorna har erhållit. Utdelningen kan vara postumt

 

Championatsklasser

Klass

Kategori

Notering

Regler

40

Tristans Vandringspris
För 3-5 åriga hästar som genomfört exteriörbedömning, löshoppning (3-åringar) uppsuttenhoppning (4-5 åringar), gångartsbedömning under ryttare

Unghäst -championat

Bedömning enligt 100p-skala:

För Tristans Vandringspris gäller särskilt: Ingen delsiffra under 7. Snittet ska ligga på minst 7,5 

 

Vid lika poäng/placering i unghäst- och brukschampionaten är bruksegenskaperna/talangbedömningen utslagsgivande gentemot exteriörbedömningen.

 

41


Brukspris
6-åriga hästar och äldre som genomfört exteriörbedömning, uppsutten hoppning, gångartsbedömning under ryttare

Bruks-championat

 

Rådgivande bedömningar:

Klass

Kategori

Notering

Regler

50

Rådgivande bedömning av Hingstar till angloavel

Öppen för x-, ox-, xx – och shagyahingstar

Bedömning enligt 100p-skalan: From 3 år: Gångartsbedömning alt. Ridprov och löshoppning. Äldre: Gångartsbedömning och uppsutten hoppning för hingstar. Valfri löshoppning/uppsutten hoppning för ston.

51

Rådgivande bedömning av ston till angloavel

Öppen för x-, ox-, xx – och shagyaston

 

 

 

 

 

 

 

Ridklass/Handyklass

Klass

Kategori

Notering

Regler

60

Dressyrryttartest

Öppen för alla ekipage.

Häst får starta 2 gånger med olika ryttare

Genomförs enligt Svenska Ridsportförbundets Riktlinjer för Dressyrryttartest. Domare: Maud Delling

61

Visa vad du kan/Handyklass

Öppen för alla ekipage.

 

Här bestämmer du vad du vill visa och publiken väljer. Du kanske har lärt din häst något speciellt som är oemtotståndligt för alla. Du berättar i förväg för oss så att vi kan hjälpa dig att förbereda.

 

Vid tillräckligt antal utställda hästar kan följande utmärkelser utdelas

 

Bästa föl

Ingen avgift

Av domaren utvalda föl

 

Best In Show
Reserv Best In Show

Meeting Champion

Ingen avgift

Av domaren utvalda hästar i exteriörklasserna (guldhästar). Kvalitetskrav och minimiantal startande finns.

 

Bästa Puts

Ingen avgift

 

 

Bäst Ekipage

Ingen avgift

 

 

Bästa Uppvisare

Ingen avgift

Visning vid hand på utställningen

 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

RÖRANDE RIDPROV OCH HOPPNING I CHAMPIONATSKLASSERNA

Ridprov och gångartsbedömning

Ekipaget rider enligt domarens anvisningar. Bedömning sker av skritt, trav och galopp. Hästen skall kunna korta och länga sin steglängd i trav och galopp. 3 och 4-åriga hästar bedöms i skritt enbart på lång tygel. För treåriga ston som visas för premiering kan ridprov väljas utan bedömning av gångarter . Ridprovet ges då betyget godkänt/ej godkänt med verbalt omdöme. Hästen deltar då ej i unghästchampionat

 

Löshoppning
Bedömningen sker enligt ASVH:s Råd och anvisningar för 3-årtest. Inhägnad löshoppningsbana används. Hjälphinder på avstånd 6,8. 7,0 eller 7,5 m framför hindret som är av oxertyp utan fyllnad med bakre bommen 10 cm över den främre. Avsprångsbom både hjälphinder och oxer. Framhoppning sker på låga höjder. Bedömningsbar höjd är 110-130 cm med en längd på 120 cm. För att få betyget 5 ska en 3 åring klara 110 cm i höjd och 120 cm i bredd. Löshoppningens utförande anpassas av domaren efter hästens förmåga. Långpiskor och hjälppersonal kan tillhandahållas av föreningen om så önskas

 

Ston som fått föl

Ston som har fått föl som fyra och/eller femåring kan välja att genomföra antingen endast löshoppning och räknas då vara på samma nivå vad gäller utbildning som en treåring respektive fyraåring (beroende på antal år i aveln).

 

Hoppning

Sker över 3 stycken hinder (stigsprång, Koppelräck och oxer). Framhoppning på stigsprång. Hinderhöjder: 4 åringar 90-100cm, äldre 100-120 cm. Hindren rids efter domarens anvisningar. Hindrens höjd och bredd ändras av domaren efter hästens förmåga.

 

Utrustning för häst och ryttare vid bedömningarna   
Hästar 1 år och äldre visas i träns! Vid hoppmoment är benskydd tillåtna. Funktionell klädsel för visare samt godkänd ridhjälm vid all visning. I ridklasser klädsel enligt Svenska Ridsportförbundets TR för regional hoppning.

 

 

INFORMATION RÖRANDE ROSETTER, PLAKETTER OCH PRISER mm

 

Plaketter och priser

Samtliga utställda hästar tilldelas deltagardiplom. Plaketter och rosett tilldelas deltagarna enligt uppnådd poängskala.

 

 1. Premieringspoäng

För premiering av ston (B, A, AB, ELIT) gäller Svenska Hästavelsförbundets premieringsreglemente och gäller endast stamboksberättigade hästar. Hästen tilldelas en premieringsrosett motsvarande bokstav. Hästen kan sedan stambokföras mot stambokföringsavgift i SAAF. Hästen erhåller då ett stamboksnummer.

 

Poängskala                       Rosett                                Bedömningskriterier

Textruta: Visning vid hand. Bedömning av:
1. Typ 
2. Huvud, hals och bål 
3. Extremiteter och rörelsernas korrekthet 
4. Rörelsemekanik i skritt 
5. Rörelsemekanik i trav
50-poängskala

38-50                                  Blå/gul          

35-38                                  Blå

30-34                                  Gul

 

Textruta: Visning vid hand. Bedömning enligt ovan plus:
6 Rörelsemekanik i galopp (bedöms i frihet).
60-poängskala

45-60                                  Blå/gul

42-44                                  Blå

37-41                                  Gul

 

 1. Utställningspoäng

Hästar som erhåller poäng enligt nedan erhåller plakett i valören Guld, Silver eller Brons beroende på resultat i exteriörbedömningen.

 

Poängskala                       Plakett         Rosett          Bedömningskriterier

Textruta: Visning vid hand. Bedömning av:
1. Typ 
2. Huvud, hals och bål 
3. Extremiteter och rörelsernas korrekthet 
4. Rörelsemekanik i skritt 
5. Rörelsemekanik i trav
50-poängskala

39-50                                  Guld               Guld/Grön

35-38                                  Silver             Silver/Grön

30-34                                  Brons             Brons/Grön

 

Textruta: Visning vid hand. Bedömning enligt ovan plus:
6 Rörelsemekanik i galopp (bedöms i frihet).
60-poängskala

47-60                                  Guld               Guld/Grön

42-46                                  Silver             Silver/Grön

37-41                                  Brons             Brons/Grön

 

 1. Championatspoäng

Hästar som deltar i Championaten (Unghäst och Brukschampionat) erhåller poäng enligt nedan. Den maximala totala poängsumman är 100 poäng. Vinnaren i respektive Championat erhåller championatspris och rosett.

Textruta: 7. Löshoppning alternativt uppsutten hoppning. Vid hoppning görs bedömning av teknik och förmåga (en siffra), 
8. Temperament och allmänt intryck i hoppning (en siffra), 
9. Gångartsbedömning under ryttare: Bedömning av gångarter, temperament, utvecklingsbarhet och ridbarhet (medelvärde av gångarter (skritt, trav och galopp = en siffra)), 
10. Temperament och allmänt intryck i gångarter (en siffra). 
Utställningspoäng enligt 60-poängskala ovan plus:

 

 1. Pristagare i klassen

Inom varje klass rangordnas hästarna om det är minst 3 startande. Deltagarna erhåller rosetter och eventuellt priser motsvarande sin placering.

 1. Best in Show Unghäst, Best in Show, Reserv BIS

Endast hästar som erhållit poäng motsvarande Guld enligt 50- eller 60-poängskala kan delta i utnämning. Hästarna tas in på ring samtidigt och därefter sker uttagningen. Vid litet antal startande hästar avgör utställningskommittén om utnämning ska ske. (Band)

 1. Bästa Hopphäst/Gångartshäst

Diplom för Bästa Hopphäst och Bästa Gångartshäst kan utses bland deltagare i uppsutten hoppning och gångartsbedömning. Dock får ingen siffra vara under 7 för att erhålla utmärkelsen.
ANMÄLAN TILL RIKSUTSTÄLLNING 2008

Id-handling i original skall medtagas till utställningen. En Anmälan per häst.

Hästens namn:                 

Född: 

Regnr:

 

 

Tecken:

 

Färg:

Kön:

 

 

E:   

                       

Regnr:

 

 

 

U:

 

Regnr:

 

 

 

UE:

 

Regnr:

 

 

 

 

Uppfödare:

 

Ägare:

 

Telefonnummer:

Adress:

 

Postadress:

Uppvisare/ryttare:

 

Hästen är även anmäld för premiering. För detta bifogas ifylld premieringsblankett:

Kryssa för premiering:

B

AB

A

ELIT

 

Klasser:

Ange klassnumren

 

 

 

 

Uppstallning: 

Från:

 

 

Klockan:

 

Till:

 

Klockan:

 

 

 

Hästägarförsäkran skrivs på före urlastning på utställningsplatsen.

Övriga frågor skriv här:

 

 

 

                 kr

 
ATT BETALA TILL SAAF:s postgiro  440 23 62-0:

 

 

 


 
………………………………                       ….……………………………………
        Ort och datum                                        Hästägaren   (eller dennes ombud)


 
 

 

 

 

 ANMÄLAN TILL HÄSTPREMIERING

 

Uppvisningsplats:

 

 

Datum:

 

 

ANMÄLD HÄST            

Namn:

               

Stamboksnummer: 

Ras:

Registreringsnummer:

 

Färg:

 

Tecken:

Född:

Kön:

Far:    

                   

Regnr:

Mor:

Regnr:

Morfar:

 

Regnr:

Mormor:

Regnr:

Mormorsfar:

 

Regnr:

Mormorsmor:

Regnr:

 

UPPFÖDARE OCH ÄGARE

Uppfödare, namn och adress:

Ägare namn:

 

Ägarens adress:

Postnummer:

 

Postadress:

Rikt och telefonnummer:

 

Län:

 

 

 

EGNA MERITER (Bilaga 1)

 

 

AVKOMMEFÖRTECKNING FÖR STOET (Bilaga 2):

 

 

AVKOMMORS PRESTATIONER (Bilaga 3)

 

 

DOMARENS ANTECKNINGAR: BESLUT PREMIERING

Ifylles vid premiering

(Kryssa i)

 

Datum

B

AB

A

ELIT

Underskrifter domare

 

 

 

 

Namnförtydligande

 

 

 

 


FORTSÄTTNING PREMIERINGSUNDERLAG: (Bilaga 1)

 

ANMÄLD HÄST         

Namn:

               

Stamboksnummer: 

Ras:

Registreringsnummer:

 

 

EGNA MERITER

Premierad senast år:

Med:

B

AB

A

ELIT

Årtal:

 

Prestation:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FORTSÄTTNING PREMIERINGSUNDERLAG: (Bilaga 2):

 

ANMÄLD HÄST         

Namn:

               

Stamboksnummer: 

Ras:

Registreringsnummer:

 

 

 

FORTSÄTTNING AVKOMMEFÖRTECKNING FÖR STOET:

 

Födelseår:

 

Kön:

 

Färg:

 

Reg.nr:

 

Far med stbnr:

 

Namn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FORTSÄTTNING PREMIERINGSUNDERLAG: (Bilaga 3)

 

ANMÄLD HÄST         

Namn:

               

Stamboksnummer: 

Ras:

Registreringsnummer:

 

 

 

UPPGIFTER OM AVKOMMORS PRESTATIONER:

Avkomma:

 

Årtal:

Prestation: